Lichtbehandeling – PUVA/ UVB

Wat is UV-lichtbehandeling?

Met een UV-lichtbehandeling wordt een behandeling met UltraViolet licht bedoeld. UV-licht is een onderdeel van het zonlicht. Het is onzichtbaar en als apart onderdeel niet te voelen. Alleen de gevolgen van blootstelling aan dit licht zijn te merken.

Bij een UV-behandeling wordt de huid met UV-licht behandeld met als doel de klachten van uw huidziekte weg te nemen of te verminderen. Huidziekten waarbij UV-lichtbehandeling kan worden gebruikt, zijn onder andere eczeem, (para)psoriasis, lichen planus, jeuk, vitiligo en zonneallergie.

De oorzaak van de huidziekte wordt niet weggenomen. Door de behandeling met UV-licht komt de huidziekte enkel voor een bepaalde periode tot rust.

Afhankelijk van de huidziekte die u heeft wordt er geopteerd voor hetzij PUVA, hetzij UVB. Er wordt voor u een persoonlijk behandelschema gemaakt, afhankelijk van uw huidaandoening. Een lichttherapiebehandeling start daarom met een zeer korte belichtingstijd. Gedurende de behandeling wordt de dosis stapsgewijs verhoogd, variërend van enkele seconden tot maximaal tien à vijftien minuten.

 

 

UV-B lichtbehandeling (ultraviolet B licht- 311nm TL01)

UV-B is het gedeelte van het zonlicht waardoor de huid rood wordt en kan verbranden. Het UV-licht dat bij u zal worden gebruikt is korte golf UV-B licht. Hierbij wordt één golflengte van UVB licht gebruikt. Doordat één golflengte wordt gebruikt, ontstaat minder snel huidirritatie of een verbranding dan bij gebruik van breedband UV-B. Ook wordt de huid minder beschadigd waardoor het risico op huidkanker op latere leeftijd minder groot is dan bij breedband UV-B, wat vroeger werd gebruikt. Door het ultraviolet licht wordt de celgroei beïnvloed, evenals de ontsteking van de huid.

Er hoeft geen medicatie te worden ingenomen tijdens een UVB-behandeling.

Gedurende Uw leven mag U maximum 200 beurten UVB krijgen.

 

PUVA

PUVA is de behandeling met 100% ultraviolet A (UVA) licht, gecombineerd met het medicijn psoraleen (Meladinine).

Ultraviolet A is eveneens een bestanddeel van het natuurlijk zonlicht. Het licht dringt vrij diep in de huid door. Door het ultraviolet licht wordt de celgroei beïnvloed, evenals de ontsteking van de huid.

Uit ervaring is gebleken dat UVA alléén onvoldoende effect geeft en dat het nodig is een medicijn toe te voegen dat de werking van UVA versterkt. Het voorgeschreven aantal tabletten van Meladinine dient 2 uur voor de belichting ingenomen te worden om de huid voldoende gevoelig te maken aan de lichtstralen.

Indien u deze capsules niet heeft ingenomen, heeft de behandeling geen zin en dient de behandeling te worden uitgesteld. Het aantal capsules hang af van uw lichaamsgewicht en wordt besproken met uw arts.

Deze pilletjes maken u gedurende 8 uren gevoeliger voor zonlicht. Het is dan ook aangeraden om na inname hetzij zonlicht zoveel mogelijk te vermijden, hetzij u te beschermen tegen de zon (pet, zonnebril, zonnecrème met een hoge beschermingsfactor, minstens factor 50).

Soms treedt misselijkheid op bij inname van Meladinine. Om dit te voorkomen neemt u de tabletten best in bij een niet vetrijke maaltijd of met een beetje melk.

Deze tabletten mogen niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Gedurende Uw leven mag U maximum 150 beurten UVB krijgen.

 

Duur van de behandeling

De lichtcabine lijkt op een zonnebank. Het verschil is dat er andere lampen worden gebruikt én dat de belichting rechtstaand gebeurt en niet liggend.

Gemiddeld zijn 15 tot 25 belichtingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Om dit effect snel te bereiken, is het belangrijk dat u twee of drie keer per week belicht kan worden. Anders kan de dosis niet goed worden opgehoogd. Het is erg belangrijk dat u de behandeling niet of zo weinig mogelijk onderbreekt. Het resultaat vermindert anders aanzienlijk.

Tussen twee belichtingen moet er minstens 24 uur zijn waarop u niet belicht wordt. De belichtingstijd per sessie is kort. De starttijd bedraagt meestal een halve minuut en deze tijd wordt bij de volgende behandelingen opgedreven.

Tijdens de lichtkuur zal u ook af en toe een afspraak krijgen bij de dermatoloog, die op de manier de evolutie kan volgen en kan bepalen hoe lang u nog door moet gaan.

 

Verwikkelingen

Om zo snel mogelijk een goed resultaat te bereiken, wordt u dicht onder het verbrandingsniveau van de huid belicht. U moet de reacties van de huid bij uw volgende lichtbeurt altijd melden aan het secretariaat of de dermatoloog. Deze informatie is namelijk nodig om verbranding bij een volgende belichting te voorkomen. Bij alle behandelingen met UV-licht is de behandelde huid gevoeliger voor zonlicht. U moet 24 tot 48 uur na de behandeling oppassen voor verbranding van de behandelde huid door zonlicht (ook achter vensterglas) en indien mogelijk de behandelde huid afdekken.

Reacties op het UV- licht kunnen onder andere zijn:

  • Roodheid
  • Warm gevoel
  • Verbranding is een bijwerking die gelukkig weinig voorkomt.

 

UV-therapie en zwangerschap

Behandeling met UVB TL01-therapie is veilig tijdens de zwangerschap.

 

Wat neemt u mee

  • UV-brilletje: U krijgt van ons bij de eerste belichting een brilletje dat u tijdens de behandeling steeds moet opzetten om uw ogen tegen het UV-licht te beschermen. Dit brilletje dient u bij iedere lichtbehandeling mee te brengen en te dragen.
  • Medicatielijst van alle medicijnen en zalven die u gebruikt: Voordat u kan starten is een volledig overzicht nodig van alle geneesmiddelen en zalven die u gebruikt. Ook producten van bijvoorbeeld de homeopaat moet u vermelden. In combinatie met de UV-behandeling kunnen sommige geneesmiddelen en zalven namelijk ongewenste effecten hebben, zoals verbranding van de huid. Gebruik daarom alleen zalven die door uw dermatoloog zijn voorgeschreven. Geef een verandering in medicatiegebruik altijd door aan de verpleegkundige of dermatoloog voordat u de huid met UV-licht laat behandelen. Dit voorkomt onnodige risico’s en verbranding. Bedenk ook dat veel geneesmiddelen (waaronder antibiotica) snel een verbranding kunnen veroorzaken. Uw dermatoloog kan u vertellen welke geneesmiddelen voor u veilig zijn. Vaak kunnen uw geneesmiddelen veranderd worden. Hierdoor wordt de behandeling veiliger. 4 uur voor de belichting mag er nooit zalf of crème gebruikt worden op de te belichten huid.
  • Slip of string: De zeer dunne huid van de mannelijke geslachtsorganen kan door veelvuldige blootstelling aan UV-licht beschadigd worden. Om dit risico uit te sluiten, wordt nog alleen UVB gegeven indien de geslachtsorganen geheel worden afgeschermd.

 

Praktische tips

Gebruik ná de behandeling steeds een neutrale zalf of crème: zo voorkomt u dat uw huid uitdroogt. Heeft u geen zalf of crème in gebruik, vraag dan de assistente om advies.

Bent u wat verbrand, dan raden we u aan om na de belichting met een neutrale crème of zalf te smeren. Crème is vloeibaarder en wordt sneller opgenomen door de huid. Zalf op basis van vaseline is vettiger en houdt de huid langer vochtig.

Tijdens de kuur mag u niet zonnebaden of gebruik maken van zonnebank of solarium.

 

Neem altijd contact op als u:

  • koorts of een koortslip heeft;
  • medicijnen bent gaan gebruiken die lichtovergevoeligheid als bijwerking kunnen hebben (bijvoorbeeld diverse antibiotica);
  • bent verbrand;
  • bent verhinderd.

 

Wie contacteren bij vragen/problemen?

Deze folder is bedoeld als aanvulling op mondelinge informatie. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Hebt u nog vragen over de UV-behandeling kan U hiervoor steeds terecht bij ons in de praktijk. Als u een afspraak niet kunt nakomen, neem dan contact met ons op.

 

De inhoud van de folder is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn het personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.