Indien u een dermatologische ingreep wil laten uitvoeren, zien we u eerst graag op de raadpleging om het letsel te bekijken, u voldoende uitleg te geven over het verloop van de ingreep, het te verwachten resultaat en samen met u een geschikte afspraak te maken. Niet dringende ingrepen stel ik liever uit tot in de wintermaanden. Ook indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, worden niet dringende ingrepen best uitgesteld.

Verwittig uw arts indien u vroeger reeds een reactie vertoonde op plaatselijke verdoving (bij tandarts ed.) en vermeldt steeds gekende allergieën aan latex en dergelijke…
Bepaalde
bloedverdunners dienen soms tijdig gestopt te worden. Overleg dit met uw arts.
U hoeft
niet nuchter te zijn.
U mag alleen of met begeleiding komen.

Verloop

De huidafwijking wordt eerst plaatselijk verdoofd met een injectie. Meestal voelt dit wat branderig aan. Na de verdoving voelt u geen pijn meer, wel voelt u dat de arts bezig is.
Daarna wordt het letsel uitgesneden en worden de wondranden zorgvuldig gehecht. De draadjes kunnen verwijderd worden na 5 tot 14 dagen, afhankelijk van de lokalisatie. De draadjes mogen niet nat gemaakt worden. Er zullen kleine stripjes (Steristrips) en/of een waterafstotende pleister (Opsite) aangebracht worden.
De lokale verdoving kan een 2 tot 4-tal uren blijven nawerken. Beperkte pijn is mogelijk wanneer de verdoving is uitgewerkt. Indien nodig kunt u paracetamol innemen (geen aspirine aangezien dit bloedverdunnend werkt). Bij onvoldoende effect op de pijn, kan eventueel overgegaan worden op Dafalgan codeïne of een ontstekingsremmer.

Verband

Optie 1: Het aangebrachte steriele verband is van het type Opsite Post-Op. Dit is in zekere mate waterbestendig, zodat men voorzichtig kan douchen. Baden, sauna of zwemmen daarentegen is niet toegelaten.

Het steriele verband en de eventuele onderliggende strips dienen ter plaatse te blijven tot op het moment dat de hechtingen verwijderd worden.

Bij een lichte verkleuring van het verband door afgave van wat wondvocht, dient er niets te gebeuren. Indien de pleister toch eerder loskomt of hij sterk bevuild is, is aanbrengen van een nieuw steriel verband noodzakelijk, na ontsmetting van de strips en draadjes (opgelet: de strips dienen steeds ter plaatse gelaten te worden!).

Optie 2: Het aangebracht verband dient dagelijks verwijderd te worden. De draadjes moeten dan steeds ontsmet worden. In dit geval wordt dit meegedeeld door de arts tijdens de consultatie.

Optie 3: Bij een wegname in het gelaat wordt niet steeds een waterafstotende pleister aangebracht, maar kan enkel gebruik gemaakt worden van strips. U dient in dit geval op te letten bij het wassen, aangezien deze strips en de draadjes niet nat mogen worden.

Bij een lichte verkleuring van het verband door afgave van wat wondvocht, dient er niets te gebeuren. Indien de pleister toch eerder loskomt of hij sterk bevuild is, is aanbrengen van een nieuw steriel verband noodzakelijk, na ontsmetting van de draadjes.

Verloop na de ingreep

Normale evolutie in de wondheling betekent dat de initiële pijn of het trekkerig gevoel verdwijnt en dat er vervolgens een lichte jeuk kan optreden. Een terug toenemende pijn in de wonde kan op een infectie wijzen. In dergelijk geval is het aangewezen opnieuw contact met ons op te nemen of uw huisarts te raadplegen.

Nazorg

Na het verwijderen van de draadjes mag u het litteken dagelijks inmasseren met een littekenzalf of voedende crème om een mooie littekenvorming te bekomen. Er bestaan ook siliconepleisters om het litteken af te dekken.
Zolang het litteken nog rood-roodbruin is (6-24maanden), dient u blootstelling aan de zon te vermijden. U kan het litteken beschermen door middel van een pleister of door het frequent aanbrengen van een zonnecrème (factor 50+). Er bestaan hiervoor handige sticks bij de apotheek.