Het is de bedoeling het gelaat terug zijn frisse, jeugdige uitstraling te geven. Door tijdig met de behandeling te starten kan veroudering preventief worden tegengewerkt.

Wij beogen steeds een natuurlijk resultaat.

Maatregelen vooraf

  • De behandeling zal niet onmiddellijk worden uitgevoerd. Bij een eerste consultatie wordt eerst in beeld gebracht wat Uw wensen zijn, wat U wenst aan te pakken en zullen behandelingsopties met U overlopen worden. Ook de bijwerkingen komen tijdens deze consultatie aan bod.
  • Vermijd aspirines, NSAID’s  en alcohol 24 h voor de behandeling!
  • Inname van medicatie en in het bijzonder bloedverdunners, evenals medische problemen moeten steeds vooraf aan de dokter worden meegedeeld.
  • Voor de behandeling dient steeds een informed consent te worden getekend.
  • Vaak worden foto’s genomen voorafgaandelijk aan de behandelingen. Deze zijn bedoeld voor ons dossier en worden niet gebruikt voor presentaties en publicaties.
  • Prijzen worden steeds vooraf besproken en meegedeeld en zijn afhankelijk van de hoeveelheid product er wordt gebruikt.