Tot voor kort kreeg je bij je arts en tandarts steeds een papieren voorschrift of een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. Sinds 15 september 2021 kan je als patiënt kiezen om je voorschriften volledig digitaal te beheren en zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan. Dit proces heet ‘dematerialisatie’ of ‘papierloos voorschrijven’.

Welke nieuwe opties heb je bij de apotheek en welke opties blijven bestaan?

Optie 1 (blijft bestaan): je gaat met het papieren voorschrift de medicatie afhalen

Net zoals vroeger ga je met je papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheek. De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te krijgen tot je voorschrift.

Optie 2: je gaat zonder papieren bewijs de medicatie afhalen

Je kiest om het elektronisch voorschrift digitaal te beheren. Je toont aan de apotheker het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via online gezondheidsportalen of apps – zie verder). De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot je voorschrift.

Je kan ook zelf het voorschrift bekijken via deze tools of kiezen om het voorschrift af te drukken via een gezondheidsportaal of app.

Optie 3: je gaat met je elektronische identiteitskaart (eID) je medicatie afhalen

Je kiest ervoor om met je elektronische identiteitskaart (e-ID) naar de apotheek te gaan. De e-ID-kaart wordt ingelezen door de apotheker, waardoor de elektronische voorschriften
zichtbaar worden. In dit geval moet je wel aangeven aan de apotheker voor welk geneesmiddel je langskomt of voor welk voorschrift je langskomt.

Andere identificatiemogelijkheden zijn: vreemdelingenkaart, KidsID en Isi+

Ben je digitaal nog niet helemaal mee, of wens je het liever niet digitaal op te volgen, dan blijft dus de  huidige mogelijkheid bestaan om met een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ naar de apotheek te gaan (optie 1). De voorschrijver moet jou de keuze aanbieden en respecteren.

BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat.