Gezien de lange wachttijden aan de telefoon vragen wij U ons zoveel mogelijk te contacteren via mail op volgend email adres secretariaat@huidzorgdemeersen.be of via het contactformulier op de website voor volgende vragen:

  • U heeft een verwijsbrief van de huisarts voor een raadpleging. Graag in dat geval een kopie toevoegen van de verwijsbrief. Op die manier kunnen de artsen inschatten op welke termijn de afspraak dient ingepland te worden.
  • U  heeft recent een consultatie bij ons gehad en hebt u nog een voorschrift nodig. (max 12 m geleden)
  • U wenst een afspraak te wijzigen of annuleren en het lukt niet via de online tool.
  • U heeft een afwezigheidsattest nodig naar aanleiding van uw recente consultatie.
  • U dient een medicatielijst door te geven.
  • U heeft recent één verdacht vlekje ontdekt waar u ongerust in bent en wenst een “1-vlekje consultatie” te maken.

Verder merken we ook graag op dat U ook een afspraak kan maken via onze website. De agenda aldaar is up-to-date en er zijn geen snellere plaatsen telefonisch beschikbaar.